El carro de la música 1952

15 Enero 2009

El guió i estudi que Peiró va realitzar per a un programa radiofònic va tindre gran repercussió a la premsa de Castelló. El director de la Banda Pau Anglés, deïa en aquella crònica que el parentesc directe és evident després d'analitzar les estructures melòdiques de les cançons.

L'any 1986 al "libre de la festa de Sant Antoni",  Vicent Arnau en un extens article -pag.82-86- on comenta la música de Sant Antoni, ja diu ..."segons el mestre Vicent Feliu, la primera estrofa de la cancó nº 1, la va incorporar ell mateix cap a l'any 1928 després d'haver-la escoltat a Benassal on forma part d'una de les seues dances populars. Feliu no descarta que la resta de cançons escrites per Quiquet lo músic al 1886 tinguen el seu model en melodíes i coples populars molt més antigues...."

Algún músic com Pascualito ja anaven per aquell temps darrere de la música de Beethoven. Mireu com corre la música, de Beethoven passa per Estats Units, Quiquet lo músic, Benassal, Vicent Feliu, etcc. per aixó podem dir que la música del Pare Sant Antoni és més "global" que mai.