Façana Escola de Música

02 Octubre 2016

Les classes del curs 2016-2017 començaràn amb unes aules més insonoritzades, ja que el sostre és nou; aquesta era una obra pendent de l'Ajuntament des de la insonoritació del saló d'assajos ja fa bastants anys, a més de millorar l'enllumenat.

També s'ha remodelat l'entrada al local, adaptant el pis a nivell de carrer com és preceptiu en tots els edificis municipals, a través d'una rampa d'accessibilitat.

El servei de neteja, a càrrec de la nostra societat, ha treballat de valent aquest cap de setmana per deixar el local en condicions i que els alumnes no tinguen res de pols en les aules.

I per finalitzar l'obra ara li toca el torn a la façana que la ficaràn nova, i ja en pocs dies es podrà dir que la inversió prevista per l'Ajuntament al local del carrer Cabanes nº 16, s'ha portat a terme.