Societat Musical

01 Diciembre 2016

Les obres se van iniciar el 22 d'agost i han tingut varies fases fins arrivar a l'actual finalització de la façana. Inicialment se van millorar  les aules superiors ficant un fals sostre i la insonorització adequada al mateix. D'aquesta manera es pugueren iniciar les classes a primers d'octubre.

Posteriorment se va canviar l'entrada al local, amb el pis a nivell de carrer, i una rampa d'accés per a normalitzar l'accessibilitat. Un acristallat a la façana dona major llum natural al vestíbol i per finalitzar,  la façana té varies parts amb materials diferents. Només queda la part central que va amb un recubriment estètic de plaques d'alumini i tota la façana consta d'un aïllament tèrmic exterior; en la part baixa porta un morter enduridor monocapa.Tota la part remodelada consta d'un enllumenat nou per estalviar el cost energètic, segons ha explicat Contxa Mora, arquitecta de l'obra.

L'alcaldessa ha informat que l'obra té un cost de 46.600'- €, i que era necessari prioritzar aquesta obra, especialment pel tema de l'accessibilitat al ser també un edifici municipal i multifuncional, seu de col.legi electoral, etcc. En la presentació ha estat també Carlos Sanchez, president de l'entitat agraïnt al Consistori la posta a punt i millora de l'edifici.

La Societat musical conta actualment amb 210 alumnes, 140 músics federats i més de 350 socis, realitzant durant l'any més de 50 activitats de tot tipus.