Assemblea General Ordinaria de la Societat Musical

23 Febrero 2024

El diumenge 25 de febrer tindrem l'Assemblea General Ordinaria de la Societat, serà a les 11,30 hs al local social, amb el següent ordre del dia: 1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior. 2.- Estat de comptes i pressupost per a l'any 2024. 3.- Memòria d'activitats 2023 i proposta per al 2024. 4.- Situació de la Banda, i les seues seccions, informe del Director. 5.- Situació de l'Escola, informe del Director. 6.- Situació de l'Orquestra, informe del Director. 7.- Altes i baixes junta directiva. 8.- Precs i preguntes. Esteu tots convidats.