Els músics del Rosari, Inmaculada 2021

08 Diciembre 2021

Els músics fa més d'un segle que acompanyen als fidels pels carrers de Benicarló. En aquesta ocasió 6 músics i a les set del matí,  han fet el recorregut rosarier. La música del Rosari és una tradició quel nostre director Pablo Anglés va recopilar i ficar en forma impresa, per a futures generacions. Les partitures se guarden al nostre arxiu, com altres tresors i que formen part de la particular i valuosa història de la nostra banda de música.

En la foto Pablo Anglés, Vicent Roig, J.Carlos Fontanet, Carles Ferreres, Paco Arnau i Cristina Lluch