FSMCV

25 Marzo 2017

Més de 300  directius de societats musicals valencianes s'esperen per aquesta assemblea. La Federació realitza des de fa pocs anys dos assemblees. Aquesta de Benicarló es la menuda o la que está més centrada en el desenvolupament dels pressupostos.

La gran que té una durada de dos dies sempre es realitza entre octubre i novembre i té un muntatge assembleari i també musical complementari, bastant més important. Elda serà la seu assemblearia per al 2017.

La FSMCV genera 4.000 llocs de treball de professorat en les escoles de música. 40.000 músics, 60.000 alumnes i més 200.000 socis, essent la federació més estructurada a nivell valencià amb 540 societats musicals i  la més important de tot l'estat espanyol.