FSMCV

02 Abril 2017

L'Assemblea va donar inici a les 10 del matí, i des de la taula se van desenvolupar els 8 punts previstos en l'ordre del dia. L'organització i recolzament per part de la Societat Musical de Benicarló va respondre a les necessitats de la FSMCV en el mateix auditori i en dies previs per acomodar als assembleistes i que aquestos pugueren disposar de tots els mitjans possibles.

El recolzament de l'Ajuntament de Benicarló en la part de logística i infomàtica va fer possible tambe que les conexions previstes en les plataformes de dades de la pròpia federació en València funcionaren perfectament, per atendre l'inscripció i lliurament de credencials a les societats i consultes diverses.

Especial relevancia va tindre el punt de modificació de l'article 6é dels estatuts per a la incorporació de la igualtat d'oportunitats a tots els nivells entre homes i dones dins la Federació. Així com l'aprovació dels contes generals i balanços de l'exercici 2016, activitats i incorporacions de directius.

Una jornada de convivència entre societats musicals dins de l'assemblea menuda de les dues que cel.lebra anualment la FSMCV. L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, el president de l'entitat Vicent Arnau, i la musa de la música, Clara Torres,  van donar també la benvinguda a l'assemblea, amb el president de la Federació Pedro Rodríguez.  

Reportatge fotogràfic en la secció ALBUM.