La Federació FSMCV

15 Julio 2009

La jornada estarà centrada en els aspectes que envolten tot el temari dels certamens musicals, tractant des de certamens provincials a internacionals.

Els ponents podràn aportar idees que ajuden a actualitzar la vida d'aquestos certamens competitius, reflexions, i conclusions per a ficar en el mon d'avui aquestes activitats tan vives.

La revisió dels certamens necessita la participació de tots els implicats, societats, organitzadors, directors, músics, etc.. Més informació a la web -secció enllaços- www.fsmcv.org.