Desfilada de la Banda per recollir a 16 nous músics

31 Octubre 2022

El recorregut serà pels següents carrers: Mossen Lajunta, Càlig, Tossar de les Figueres, Sant Antoni, Pou, Crist de la Mar, Colón, Pl.Comunitat Valenciana, Partida Solaes, Ví de Carló, Dr. Coll, Passeig Marítim, Jacinto Benavente, Pl. Mestres de Montesa, Av. Llibertat, i carrer Llauradors. Al finalitzar se farà una foto amb tots els components davant el Museu de la Ciutat Mucbe (imatge del 2021).
L'ordre de seguiment, dependeix de la Policía Municipal que decidirà l'entrada i sortida de la desfilada en cada carrer