Tots molt "templats"

02 Septiembre 2009

Després de la cercavila i abans d'entrar a la pista de ball, el fotògraf -cercant la crònica social- va "captar" a aquest grup de gent de la Banda. Moltes taules va ocupar enguany la Societat Musical, per tant va ser molta la gent vinculada a la nostra entitat que va estar present a la pista per acompanyar a Paco i a Cristina.

Açí podem veure a, Alvaro, Elena, Fina, Pablo (director), Nuria, Miriam, Mª Cinta i Pepita.